Oglądasz BillionGraves w Polski. Change to English
Rejestracja

Warunki korzystania z serwisu BillionGraves.com

WARUNKI UŻYTKOWANIA BILLIONGRAVES

By using the website located at https://billiongraves.com (the “Site”) or any services provided in connection with the Site (the “Service”), you agree to abide by these Terms of Use, as they may be amended by BillionGraves Holdings, Inc. (the “Company,” “we” “our” or “us”) from time to time in its sole discretion. Users signify that they have read, understood, and agree to these terms and conditions set for in this agreement (the “Agreement”) and to the Privacy Policy, incorporated herein. BillionGraves including the name, trademarks, branding, features and functionality is owned exclusively by BillionGraves Holdings, Inc., a Utah Limited Liability Company.  Nie masz uprawnień do używania tych znaków. Własność wszystkich takich Znaków i związanych z nimi wartości firmy pozostaje z nami lub innymi podmiotami.

BillionGraves zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych zasad i warunków w dowolnym momencie bez dodatkowego powiadomienia. Dalsze korzystanie ze strony internetowej BillionGraves lub aplikacji mobilnej po takich zmianach oznacza akceptację nowych warunków. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się przestrzegać tych lub przyszłych warunków, nie powinni korzystać z dostępu do BillionGraves. Obowiązkiem każdego użytkownika jest regularne sprawdzanie tych warunków.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do BillionGraves, rejestrując się za darmo i tworząc konto. Rejestrując się jako subskrybent BillionGraves, oświadczasz, że: (a) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które przedkładasz, są prawdziwe i dokładne; (b) zachowasz dokładność takich informacji; oraz (c) korzystanie przez Użytkownika z Usług nie narusza żadnych obowiązujących przepisów lub regulacji. Twój profil członka może zostać usunięty bez ostrzeżenia, jeśli mamy powody, aby sądzić, że nie spełniasz lub nie zachowujesz wymagań. Użytkownicy sami odpowiadają za aktywność pojawiającą się na ich koncie i samodzielnie dbają o jego bezpieczeństwo. Użytkownicy muszą natychmiast powiadomić BillionGraves o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia konta użytkownika. Chociaż BillionGraves nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty spowodowane przez nieautoryzowane użycie konta, użytkownicy mogą być odpowiedzialni, jeśli ich konto zostanie użyte z naruszeniem niniejszych warunków.

BillionGraves może zawierać linki do stron internetowych będących własnością stron trzecich i przez nie obsługiwanych, które to strony nie są własnością ani nie są kontrolowane przez BillionGraves. BillionGraves nie kontroluje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakiejkolwiek strony trzeciej. BillionGraves nie może i nie będzie redagować ani cenzurować treści w witrynach stron trzecich, a użytkownicy wyraźnie zwalniają firmę BillionGraves z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z witryny firm trzecich.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BillionGraves zapewnia niniejszym użytkownikom pozwolenie na korzystanie z aplikacji BillionGraves zgodnie z tymi warunkami. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że będą używać BillionGraves do zbierania badań genealogicznych, a nie do jakichkolwiek celów komercyjnych. BillionGraves nie rości sobie praw autorskich do zdjęć już znajdujących się w domenie publicznej, które następnie przekształciły w format cyfrowy.

Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że powstrzymają się od wszelkich obraźliwych zachowań i nie będą:

 1. używać BillionGraves do przesyłania, dostarczania, publikowania lub linkowania do treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, pornograficznych, seksualnych, niezgodnych z prawem, zastraszających lub wulgarnych; ktore są nienawistne lub rasistowskie lub etnicznie niepożądane; lub które naruszają prywatność innej osoby;
 2. dostarczać lub umieszczać żadnych informacji, o których wiesz, że są fałszywe lub wprowadzają w błąd;
 3. podszywać się pod inną osobę;
 4. udostępniać swoje hasło każdej nieautoryzowanej osobie;
 5. publikować jakichkolwiek treści, które naruszają prawa autorskie lub prawo do reklamy lub jakiekolwiek inne prawo innej osoby;
 6. używać BillionGraves do wyrządzania krzywdy lub zabiegania o dane osobowe jakiejkolwiek osoby nieletniej;
 7. publikować lub próbować zamieszczać reklamy lub reklamowe zachęty; lub
 8. wysyłać, umieszczać lub przesyłać zawirusowanego oprogramowania lub innych kodów komputerowych, plików lub programów zaprojektowanych w celu zakłócania, wyłączania lub niszczenia oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego innej osoby. (Ta lista nie jest wyłączna.)"

BillionGraves zabrania użytkownikom lub jakiejkolwiek innej osobie angażowania się w jakąkolwiek działalność, którą BillionGraves według swej wiedzy określa jako obraźliwą, ingeruje w prawa innych osób lub wyrządza szkodę dowolnej osobie, w tym BillionGraves. BillionGraves zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia korzystania z usługi BillionGraves każdemu użytkownikowi, który narusza niniejsze warunki, a także wszelkie inne środki prawne, które może zastosować firma BillionGraves w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

Nie wolno reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w celach komercyjnych: jakiejkolwiek części Treści, Witryny lub Usług, korzystania z Treści, Witryny lub Usług lub dostępu do Zawartości, Strony lub Usług . Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, nie możesz (a) zezwalać, włączać lub w inny sposób wspierać przesyłanie masowych niezamówionych reklam handlowych lub nagabywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (spamu); (b) używać jakichkolwiek dużych, zautomatyzowanych lub elektronicznych środków (w tym między innymi robotów, pająków, skryptów lub innych automatycznych urządzeń) w celu uzyskania dostępu do Usług lub monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych lub treści w nich zawartych; (c) link lub link wewnatrz Witryny w jakimkolwiek celu; lub (d) oprawić Witrynę, umieścić wyskakujące okna na swoich stronach lub w inny sposób wpłynąć na wyświetlanie jej stron.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania prowadzenia Witryny lub Usług z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich w przypadku skorzystania z naszego prawa do modyfikowania lub zaprzestania działania Witryny lub Usług. Jeśli nie zgadzasz się na takie zmiany, jedynym ograniczeniem będzie zaprzestanie korzystania z Witryny lub Usług. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po powiadomieniu o takich zmianach oznacza, że potwierdzasz takie zmiany i satysfakcję z Witryny lub Usług jako tak zmodyfikowane.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BillionGraves ma wszelkie prawa, tytuły i udziały w usługach i treściach, w tym w szczególności Witrynę, obrazy i całe oprogramowanie oraz technologię, w tym w szczególności wszelkie Prawa własności intelektualnej. “Intellectual Property Rights” means any and all rights existing from time to time under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition law, and any and all other proprietary rights, and any and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or hereafter in force and effect worldwide.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE BILLIONGRAVES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, KOSZTY, USZKODZENIA LUB INNEGO RODZAJU STRATY BĘDĄCE REZULTATEM TAKICH UMÓW LUB WYNIKAJĄCE Z OBECNOŚCI TAKICH STRON-UCZESTNIKÓW SERWISU, A TY NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE REZYGNUJESZ Z WSZELKICH ROSZCZEŃ WOBEC BILLIONGRAVES WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANE Z SWOIMI PRACAMI JAKO WOLONTARIUSZ.

ZAKOŃCZENIE

Zgadzasz się, że my, według naszego wyłącznego uznania, możemy wypowiedzieć Twoje członkostwo BillionGraves lub w inny sposób korzystać z Witryny lub Usług bez uprzedzenia, a także usunąć i wyrzucić Twoją Zawartość ze Strony, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia, w tym, bez ograniczeń, jeśli uważamy, że naruszyłeś lub działałeś niezgodnie z literą lub duchem Warunków. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEMA ANI ŻADNĄ INNĄ STRONĄ ZA JAKIEKOLWIEK ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG. Możesz przerwać swój udział i dostęp do Usług w dowolnym momencie.

You may terminate your free BillionGraves membership at any time, for any reason, by visiting ustawienia and deleting your account. Możemy z dowolnego powodu wypowiedzieć członkostwo, z chwilą wysłania powiadomienia na główny adres e-mail, który zapisałeś w swoim profilu BillionGraves.

Możesz zakończyć subskrypcję BillionGraves Plus, przechodząc do Zarządzaj subskrypcją i klikając link Anuluj subskrypcję. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania subskrypcją BillionGraves Plus, kliknij tutaj. Wszystkie sprzedaże sa ostateczne

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

POTWIERDZASZ WYRAŹNIE ŻE ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. THE SERVICES AND SITE ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. BILLIONGRAVES WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI. BILLIONGRAVES NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE USŁUGI LUB WITRYNA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE USŁUGI LUB WITRYNA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB BEZBŁĘDNA; MILLION GRAVES TAKŻE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ODNOŚNIE REZULTATÓW UZYSKANYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG LUB STRONY LUB DOKŁADNOŚCI CZY WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANYCH PRZEZ USŁUGI LUB WITRYNĘ, LUB ŻE USTERKI W USŁUGACH LUB STRONIE ZOSTANĄ NAPRAWIONE . ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY I / LUB INFORMACJE POBIERANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB STRONY ZOSTAŁY ZROBIONE Z WŁASNEGO UZNANIA I RYZYKA ORAZ ŻE JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA USŁUG KOMPUTEROWYCH LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKI POBIERAJĄCE TAKIE MATERIAŁY I / LUB INFORMACJE. BILLIONGRAVES NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK USTAWIEŃ ORAZ TRANSAKCJI WPROWADZANYCH DO INNYCH STRON PRZEZ SERWIS LUB STRONĘ. CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WYSIŁKU I REZULTATÓW UZYSKANYCH POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB USŁUG BIERZE NA SIEBIE UŻYTKOWNIK ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z BILLIONGRAVES LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG NIE BĘDĄ STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI JEŻELI GWARANCJA TA NIE JEST WYRAŹNIE ZAZNACZONA W NINIEJSZEJ UMOWIE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; WYDANIE

Ograniczenie odpowiedzialności . UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA W ŻADNYM WYPADKU BILLIONGRAVES ANI JEJ URZEDNICY, PRACOWNICY, DYREKTORZY, RODZICE PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, AGENCI ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECYFICZNE, WTÓRNE LUB MORALNE SZKODY, W TYM (LECZ NIE TYLKO) Z TYTUŁU UTRATY ŻYCIA, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, WARTOŚCI DODATKOWEJ, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH (NAWET JEŚLI TAKIE STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE WIEDZIAŁY LUB POWINNY WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ BEZ WZGLĘDU NA NIEPOWODZENIE ZASADNICZEGO CELU WSZELKICH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH), WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB USŁUG, NIEZALEŻNIE OD TAKICH SZKÓD ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ, ZWROTEM (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDAWNIONEJ), GWARANCJI, STATUTU LUB INNYCH. JEŻELI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI TEGO SERWISU JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE UŻYWANIA WITRYNY LUB USŁUG. Łączna odpowiedzialność firmy BillionGraves z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z Witryny lub Usług jest ograniczona do stu dolarów (100 USD).

SUBSKRYPCJA UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy mogą przesyłać i publikować treści na stronie internetowej BillionGraves za pomocą aplikacji BillionGraves.

Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne zgłoszenia i konsekwencje ich opublikowania lub opublikowania.

By submitting the user submissions, each user hereby grants BillionGraves a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors' business), including without limitation for promoting and redistributing part or all of BillionGraves in any media format and through any media channel.

By submitting the user submissions, which were directly referred by MyHeritage or its sister companies, each user hereby grants BillionGraves and MyHeritage (and its family of companies) a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors’ business), including without limitation for promoting and redistributing part of all of the MyHeritage referred user submitted BillionGraves data in any media format and through any media channel.

Zachęcamy użytkowników do powiadamiania nas o wszelkich obraźliwych, nieprzyzwoitych, nieodpowiednich lub pornograficznych materiałach zauważonych na stronach BillionGraves. Usuniemy wszelkie materiały, które według naszego wyłącznego uznania ustalimy, że naruszają te warunki, ale nie możemy zagwarantować, że treści, które uważasz za obraźliwe, zostaną usunięte.

POLITYKA PRAW AUTORSKICH

BillionGraves nie zezwala na naruszenie praw autorskich lub naruszenie praw własności intelektualnej. BillionGraves usunie wszystkie treści i zgłoszenia użytkowników, jeśli zostanie odpowiednio powiadomione, że takie treści naruszają prawa autorskie lub naruszają prawa własności intelektualnej innego użytkownika. BillionGraves zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zgłoszeń użytkowników bez uprzedzenia. BillionGraves zastrzega sobie również prawo do zablokowania dostępu użytkownika do BillionGraves, jeśli ta osoba zostanie uznana za wielokrotnie naruszającą prawo. BillionGraves zastrzega sobie również prawo do decydowania o tym, czy treść lub zgłoszenie użytkownika jest odpowiednie i zgodne z naszymi zasadami i warunkami.
Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego agentem i uważasz, że jakiekolwiek zgłoszenie użytkownika lub inna treść narusza twoje prawa autorskie, powiadom nasz dział powiadomień o prawach autorskich w BillionGraves Holdings, Inc. Copyright Monitor, 1881 W Traverse Parkway, Ste. E # 555, Lehi Utah 84043.

NASZE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Except as set out in this section, the content on BillionGraves, including, without limitation, the text, software, scripts, graphics, pictures, photos, sounds, music, videos, interactive features and the like (“Content”) and the trademarks, service marks and logos contained therein (“Marks”), are owned by or licensed to BillionGraves, subject to copyright and other intellectual property rights under United States and foreign laws and international conventions.

Cała zawartość w BillionGraves, bez względu na to, czy jest chroniona prawami autorskimi, prawami umów, czy oboma, jest dostarczana JAKA JEST, dla twojej informacji i wyłącznie osobistego użytku jak jest to dozwolone przez BillionGraves. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych warunkach, Treści nie mogą być używane, kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, przekazywane, emitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli. Każdy użytkownik zobowiązuje się nie angażować w użytkowanie, kopiowanie ani rozpowszechnianie jakiejkolwiek treści innej niż wyraźnie dozwolona w tym dokumencie, w tym wszelkie wykorzystanie, kopiowanie lub dystrybucję zgłoszeń użytkowników stron trzecich uzyskanych za pośrednictwem usługi BillionGraves do jakichkolwiek celów komercyjnych. Użytkownicy, którzy pobiorą lub wydrukują kopię Treści do użytku osobistego, muszą zachować wszelkie informacje o prawach autorskich i inne informacje zawarte w tym dokumencie. Użytkownicy zobowiązują się nie obchodzić, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem usługi BillionGraves lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z kopiowania dowolnych Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z MiliardGrave lub Serwisu lub Zawartości w nich zawartych.

BILLIONGRAVES PLUS WARUNKI ZAKUPU

Dla osób, które wykupią subskrypcję BillionGraves Plus, POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI Warunkami:

 1. Zgadzasz się na Warunki użytkowania i Politykę prywatności BillionGraves.com.
 2. Bez zwrotów: All subscribers are given full access to BillionGraves’ records from the first day of their subscription. W związku z tym usługi dostępne z abonamentu BillionGraves uważa się za odebrane od pierwszego dnia subskrypcji i nie są przyznawane żadne zwroty. By purchasing a subscription, You acknowledge and agree that You will not dispute, chargeback, or take any other action to attempt to avoid the “no refunds” policy of BillionGraves.
 3. Brak gwarancji dotyczących zapisów: BillionGraves guarantees that it will provide insights from GPS data and other features listed and derived from BillionGraves’ records. BillionGraves nie gwarantuje, że subskrybenci zidentyfikują lub zlokalizują dodatkowych członków rodziny lub inne rekordy. BillionGraves nie gwarantuje, że będzie miał konkretny rekord lub zestaw danych. BillionGraves obiecuje tylko dostarczyć wgląd i dane GPS dla swoich rekordów.
 4. Zasady anulowania: Ponownie, brak zwrotów. Mimo to subskrybenci mogą anulować funkcję automatycznego odnawiania abonamentu, która to rezygnacja (jeśli zostanie wykonana zgodnie z sekcją 5 poniżej), przerwie automatyczne przedłużanie określone w sekcji 6 poniżej i zakończy dostęp subskrybentów do funkcji i rekordów BillionGraves Plus w dacie zakończenia abonamentu rocznego/dniu wymaganego odnowienia. Płatności przetwarzane są o 00:00 UTC w abonamencie Rocznym / w terminie-dniu odnowienia. Brak zwrotów opłat przy anulacjach, które nastąpiły po wykonaniu płatności za abonament.
 5. Jak anulować: Wszystkie odwołania muszą być składane drogą elektroniczną (nie są przyjmowane żadne pisemne anulacje lub modyfikacje). Subscribers who wish to cancel their subscription so that it will not automatically renew may do so by submitting the cancellation request through BillionGraves’ website at https://billiongraves.com/bgplus-manage-subscription.
 6. Zezwolenie na płatności cykliczne (jeśli dotyczy): Zapisując się na roczny lub miesięczny abonament i dostarczając informacje o płatnościach, potwierdzasz, zgodę na regularnie obciążanie planowymi opłatami twojego rachunku czekowego / oszczędnościowego lub karty kredytowej. Jesteś odpowiedzialny za aktualizację wszelkich danych karty i / lub dat wygaśnięcia. Opłata za abonament zostanie naliczona automatycznie w rocznicę pierwszej daty subskrypcji. Wyrażasz zgodę na to, że nie otrzymasz wcześniejszego powiadomienia. Potwierdzsz, że subskrybujesz abonament cykliczny oraz że podałeś informacje o płatności i autoryzację subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że informacje dotyczące płatności będą przechowywane w pliku przez procesor płatności akceptanta wybrany podczas realizacji transakcji, i upoważniasz firmę BillionGraves Holdings, Inc. (lub jej cesjonariuszy) do automatycznego obciążania karty lub konta i bez powiadomienia w rocznicę rozpoczęcia twojego abonamentu. Niniejsze upoważnienie pozostanie w mocy do momentu jego anulowania zgodnie z punktem 5 powyżej.

SPECJALNA UWAGA DLA MIĘDZYNARODOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z usługi BillionGraves, użytkownicy, którzy nie są obywatelami lub mieszkańcami Stanów Zjednoczonych mieszkającymi na ich terytoriach, niniejszym zgadzają się, że będą przestrzegać wszystkich lokalnych zasad dotyczących zachowania w Internecie i akceptowanych treści. Użytkownicy międzynarodowi wyrażają również zgodę na przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów dotyczących prywatności, oraz praw dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w Stanach Zjednoczonych podczas publikowania Treści użytkownika. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownicy wyrażają zgodę na zbieranie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Now, we invite you to enjoy BillionGraves.com © and help build the content using the BillionGraves apps available for Apple-branded, Android-branded mobile devices.